Medlemsbrev & kallelse till höstmöte

Igår skickades kallelse till Leader Ålands höstmöte ut till alla medlemmar. På mötet, som hålls den 26.10 behandlas stadgeenliga ärenden, bland annat verksamhetsplan och budget för 2017 samt sammansättning av styrelse och de två lokala aktionsgrupperna (förkortat ”LAG" och FLAG”) som behandlar Leaderprojekt och Fiske-Leaderprojekt.

Redan nu kan vem som helst nominera möjliga kandidater till att vara med och påverka stödbeslut och behandla projektansökningar.  

För att ha kunskapsresurser i den beslutande gruppen gällande fiske-Leaderprojekt vill Leader Åland att en betydande del av dess medlemmar skall ha kunskap eller bakgrund inom yrkes-, sport- eller husbehovsfisket, vattenägarskap, fiskodlingen och miljöorganisationer.

Nominera Ert förslag till kandidater till styrelsen och de lokala aktionsgrupperna innan den 12 oktober på info@leader.ax eller per post!

 

Är du inte medlem? 

För att bli medlem i Leader Åland betalar du in medlemsavgiften till
Andelsbanken, konto FI78 5578 0420 1108 69

Ange referensnummer: 2016 12514

Privatpersoner: 25 euro för hela programperioden 2015-2020 (engångssumma).
Förening el sammanslutning 20 euro/år.
Kommuner 1 €/invånare

Meddela era kontaktuppgifter till kontoret. Namn, e-post, adress o telefon. Skicka gärna uppgifterna via e-post.

  • Du får veta vad som är på gång inom Leader arbetet. Föreningen skickar ut  medlemsbrev via e-post
  • Delta i föreningsmöten. På föreningens höstmöte vart annat år väljs medlemmarna i de lokala aktionsgrupperna (som behandlar projekt) och styrelse
  • Möjlighet att delta i aktiviteter och vara med och påverka.
  • Extra hjälp från kontoret gällande projektansökning, redovisning etc.
01.09.2016 kl. 16:36

Fiske-Leaderprojekt

Lämna in ansökan före 30 september!

Nu är det möjligt att delta i den första rundan av behandling av fiske-Leaderprojekt.

Beviljade projekt erhåller 60 % stöd. Delar av den egna finansieringen kan utgöras av frivilligt arbete. Projektet och dess resultat skall vara allmännyttigt. 

Lämna in din ansökan senast 30.9! Projektet bereds av en arbetsgrupp insatta på området tillsammans med Leaderkontoret och behandlas i slutet av året.

Ansökningar inlämnade efter deadline behandlas först nästa år. 

Ta kontakt med Leaderkontoret vid frågor och rådgivning och läs mer info på http://leader.ax/sv/projektstod2/.

 

 

 

19.08.2016 kl. 14:00

Nu är boken här!

Idag kom äntligen boken om projekten från perioden 2009-2015!

Medlemmar i föreningen Leader Åland är välkomna att hämta ett exemplar från vårt kontor på Styrmansgatan 10. Är du inte medlem? Läs mer på http://leader.ax/sv/leader_aland_r_f_/bli_medlem/

18.08.2016 kl. 14:33

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Vi finns tillgängliga per mail och telefon alla dagar. Besök oss eller ta kontakt för att boka en tid som passar Dig! Även kvällstider är möjligt.

KONTAKT:
Telnr: +358 (0)18 - 15530
Mobiltel: +358 (0)457 34 50 450
E-post: info[at]leader.ax

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev?
Läs mer här! »