Beviljade projekt 2016-2020

 Klicka för att läsa mer!           Beviljade Leaderprojekt

 
 Projektnamn  Projektägare  Kort beskrivning  Status
 Jåsholm naturmotionsstig
 Brändö IK
 En stig för motion och rekreation i alla  åldrar
 Pågående 
 Föreningsbigården
 Ålands biodlarförening  
 Bygge av ett bihus för  föreningsverksamhet, studiebesök och  kurser
Pågående
 Levande Markusböle
 IFFK
 Huvudläktaren vid en välbesökt  idrottsplan rustas upp för att fortsätta  erbjuda åskådare en säker och bekväm  upplevelse
Pågående
 Härbärget på Hamnö
 Föreningen Franciskus  på Kökar
 En ladugård görs om till ett enkelt  härbärge för tillresta pilgrimer
Pågående
 Erkas köksspis & bakugn
 Vårdöby-Strömsöby  byalag rf 
 Restaurering av köksspis med bakugn +  workshops i gammal musei- och  besöksgård
Avslutat
 Kumlinge Kulturcentrum
 Kumlinge byalag
 En gammal skola görs om till en  samlingsplats för kulturverksamhet
Pågående
 Nybonds i Krogstad
 Nybonds i Krogstad rf
 Ett autentiskt kulturarvsmuseum  med kurslokal, museiegård, autentisk  trädgård möjlig att använda i utbildnings  och informationssyfte
 Pågående
 Traktor och skjul
 Sottunga hembygdsförening
 Renovering av traktor från 1925 och  bygge av förvaringsutrymme för traktorn  och andra jordbruksredskap i anslutning  till hembygdsgården
 Pågående 
 Räddande av  Gottbysund naturbiotop
 Simon Karlsson  (2473967-8)
 Restaurering till naturbete för att återfå  floran och faunan
 Avslutat
 Reningsdammen vid  Storängsdikets mynning
 Rädda Lumparn
 Byggande av en reningsdamm för att  leda vattnet från diket in i  reningsdammen och på så vis minska  näringsutsläppten, då flödena är stora.
 Pågående
 Vargskärsgården  projektet 
 Vargskärs byalag
 Upprustning och renovering av byagård i skärgården
 Pågående
 Prentisarnas förberedelser för Tall Ships Race 2021  
 Skeppsföreningen Albanus
 Ungdomsseglingar inför Tall Ships Race i Östersjön 2021
 Pågående
förordat projekt  hos LR för teknisk kontroll info kommer snart  
förordat projekt  hos LR för teknisk kontroll info kommer snart  

 

Beviljade fiskeLeaderprojekt

Projektnamn  Projektägare Kort beskrivning Status
 Förbättrad fiskvandringsled
 Ralf Styrström FO 1305779-4 
 Åtgärder för att säkerställa tillgången på  vatten i  vandringsleden 
Avslutat
 Båtupptagningsramp
Enklinge fiskelag
 En båtupptagningsramp för allmänheten
 Pågående
 Restaurering av lekområden
 vid Västersjö
 Seglinge fiskelag  och samfällda vatten
 En multifunktionell våtmark 
 Pågående
förordat projekt  hos LR för laglighetsgranskning info kommer snart  

 

PROJEKTBEHANDLING
2016-2020

LAG 25.1.18
2 förordade
1 avslag

LAG 16.11.17
3 förordade
2 återremitterade
1 bordlagt
3 avslag

LAG 19.4.16
5 förordade
1 avslag
2 bordlagt

LAG 11.5.16
2 förordade

LAG 22.3.17
5 förordade
6 avslag
2 bordlagda

 FLAG 28.2.18
2 förordade

 FLAG 17.10.17
2 förordade

 FLAG 12.4.17
1 förordat
1 avslag
1 bordlagt