Skicka in era nomineringar!

Påminnelse

Kom ihåg att skicka in era nomineringar av personer till:

- Den lokala aktionsgruppen (behandlar Leaderprojekt)
- Fiskets lokala aktionsgrupp (behandlar fiske-Leaderprojekt)
- Leader Ålands styrelse

Gärna omgående, men senast den 12 oktober kl 12.

Höstmötet äger rum den 26 oktober och föredragningslistan skickades till alla medlemmar redan för några veckor sedan. Verksamhetsplan och budget för 2017 fås på begäran.

 

 

03.10.2016 kl. 09:18

Periodens första Leaderprojekt har beviljats!

Programperiodens (2015-2020) första beslut om projektstöd har tagits

Leader Åland förordade fem projektansökningar den 19 april 2016 och två projektansökningar den 11 maj 2016. Dessa fördes sedan vidare för teknisk kontroll till Ålands landskapsregering, Näringsavdelningen (Allmänna byrån) och nu har de tre första besluten om projektstöd äntligen tagits.

Projekt: ”Härbärget på Kökar, fas 2”
Projektägare: Föreningen Franciskus på Kökar. Kontaktperson är Christian Pleijel.
Projektbeskrivning:
Föreningen Franciskus på Kökar rustar upp en av Kökars församling ägd ladugård till boende i form av ett spartanskt, enkelt härbärge för pilgrimer och andra gäster. År 2013 genomförde föreningen med stöd av Leader en förstudie av projektet och detta förverkligas nu.
Projekttid: 01.06.2016-31.05.2018
Totalbudget: 60 278 euro
Leaderstöd: 36 167 euro

Projekt: "Erkas köksspis och bakugn" 
Projektägare: Vårdöby-Strömsöby byalag. Kontaktperson är Gunilla Boman.
Projektbeskrivning:
Restaurering av befintlig murad köksspis med bakugn i Erkas mangårdsbyggnad i Vårdöby, Vårdö, Åland.
För att föra vidare den värdefulla kunskapen som krävs för restaureringen kommer intresserade personer erbjudas möjlighet att studera hur arbetet går till samt i bistå arbetet som lärlingar/murardrängar under ledning av Ragnar Smith, en auktoritet i branschen. När spisen väl är restaurerad kommer de att arrangera bakningstalka tillsammans med personer som kan förmedla de kunskaper som krävs för att baka i gammaldags ugn, på traditionellt sätt.
Projekttid: 25.02.2016-31.12.2016
Totalbudget: 4 489,62 euro
Leaderstöd: 2 693,77 euro

Projekt: "Jåsholm naturmotionsstig" 
Projektägare: Brändö IK. Kontaktperson är Kim Hohmann.
Projektbeskrivning:
Brändö idrottssklubb anlägger en naturmotionsstig på Jåsholm söder om Brändö by. Med motionsstigen vill vi främja möjligheterna till vardagsmotion. Naturmotionsstigen på Jåsholn är avsedd för alla kommunens invånare: olika element på stigen tilltalar olika åldersgrupper. Det planeras ett picknickställe, informationstavlor och enkla klätterställningar på området.
Projekttid: 29.02.2016-31.03.2017
Totalbudget: 14 877,90 euro
Leaderstöd: 8 926,74 euro

26.09.2016 kl. 13:50

Fiske-Leaderprojekt

Kom ihåg att lämna in er ansökan senast den 30.09.2016 för att få ert projekt behandlat under det här året. Projektansökningar kan lämnas in även efter omnämnt datum, men behandlas då inte förrän vinter/våren 2017.

http://leader.ax/sv/projektstod2

19.09.2016 kl. 10:52

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Vi finns tillgängliga per mail och telefon alla dagar. Besök oss eller ta kontakt för att boka en tid som passar Dig! Även kvällstider är möjligt.

KONTAKT:

Mobiltel: +358 (0)457 34 50 450
E-post: info[at]leader.ax
Besöksadress:
Ålands Landsbygdscentrum, Jomalagårdsvägen16

 

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev?
Läs mer här! »