Reviderad utvecklingsstrategi godkänd!

Leader Åland r.f.:s inlämnade förslag till reviderad lokal utvecklingsstrategi för Åland 2015-2020 har idag fastställts av Ålands Landskapsregeringen.

Läs strategin här!

Ändringarna i korthet är:

  • Ett utvecklat och förfinat system för poängsättning av urvalskriterier vid behandling och beredning av projektansökningar.
  • Möjligheten för övrig offentlig finansiering utöver Leaderstödet i projekten öppnas upp. Leaderstödet + övrig offentliga medel får maximalt vara 50 000 euro sammanlagt.
  • Minst 50 % av den lokala aktionsgruppen (LAG) behöver vara närvarande på ett möte för att vara beslutsfört
  • Några indikatorer har tillkommit
  • Två av strategins tre tyngdpunktsområden har bytt namn. För att undvika missförstånd, även om hela Åland räknas som en landsbygd i EU-sammanhang, byter tyngdpunkten för "Landsbygdsutveckling" namn till "Samhällsutveckling". Tyngdpunkten för "Miljö" förtydligas genom att byta namn till "Natur & Miljö". Innehåll och budget för de tre tyngdpunkterna är oförändrade:

Samhällsutveckling: 497 000 euro

Natur & Miljö: 597 000 euro

Kunskap: 200 000 euro

 

13.12.2016 kl. 15:50

Leader Ålands presentation på ÅPFs höstmöte

Se en kort presentation om Leadermetoden på Åland, med fokus på den nya möjligheten för projekt med temat natur och miljö.

 

06.12.2016 kl. 16:23

Sök stöd innan 20.1!

Har Ni en projektidé som tangerar hållbarhet, natur och miljö?

Ansök innan 20 januari för att få beslut under våren 2017! 

Vi efterlyser projekt som ökar befolkningens medvetenhet om miljövård, minskar miljöbelastningen, förbättrar närmiljön eller är direkta miljöförbättrande insatser (naturvård, fiskevård, vattenvård).

Alla typer av projekt (som passar inom ramen för Leader Ålands strategi) kan söka när som helst under åren 2015-2020 – men beslut tas två ggr per år. Att lyfta olika teman är ett sätt för oss att uppmärksamma att möjligheten finns.

Läs mer här! »

15.11.2016 kl. 10:49

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Vi finns tillgängliga per mail och telefon alla dagar. Besök oss eller ta kontakt för att boka en tid som passar Dig! Även kvällstider är möjligt.

KONTAKT:

Mobiltel: +358 (0)457 34 50 450
E-post: info[at]leader.ax
Besöksadress:
Ålands Landsbygdscentrum, Jomalagårdsvägen16
Postadress: PB 229, AX 22101 Mariehamn

 

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev?
Läs mer här! »