Erkas hembygdsgård på Vårdö

 

Se det fina inslaget från Erkas hembygdsgård på Vårdö! Vårdöby-Strömsöby byalag har genomfört tre lyckade Leaderprojekt, två under förra programperioden och ett i denna, som nyss redovisats. Från 17 minuter i klippet berättas närmare om Leaderprojekten och från 30 minuter går de på rundtur i huset.

 

01.03.2017 kl. 10:20

Reviderad utvecklingsstrategi godkänd!

Leader Åland r.f.:s inlämnade förslag till reviderad lokal utvecklingsstrategi för Åland 2015-2020 har idag fastställts av Ålands Landskapsregeringen.

Läs strategin här!

Ändringarna i korthet är:

  • Ett utvecklat och förfinat system för poängsättning av urvalskriterier vid behandling och beredning av projektansökningar.
  • Möjligheten för övrig offentlig finansiering utöver Leaderstödet i projekten öppnas upp. Leaderstödet + övrig offentliga medel får maximalt vara 50 000 euro sammanlagt.
  • Minst 50 % av den lokala aktionsgruppen (LAG) behöver vara närvarande på ett möte för att vara beslutsfört
  • Några indikatorer har tillkommit
  • Två av strategins tre tyngdpunktsområden har bytt namn. För att undvika missförstånd, även om hela Åland räknas som en landsbygd i EU-sammanhang, byter tyngdpunkten för "Landsbygdsutveckling" namn till "Samhällsutveckling". Tyngdpunkten för "Miljö" förtydligas genom att byta namn till "Natur & Miljö". Innehåll och budget för de tre tyngdpunkterna är oförändrade:

Samhällsutveckling: 497 000 euro

Natur & Miljö: 597 000 euro

Kunskap: 200 000 euro

 

13.12.2016 kl. 15:50

Leader Ålands presentation på ÅPFs höstmöte

Se en kort presentation om Leadermetoden på Åland, med fokus på den nya möjligheten för projekt med temat natur och miljö.

 

06.12.2016 kl. 16:23

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Vi finns tillgängliga per mail och telefon alla dagar. Besök oss eller ta kontakt för att boka en tid som passar Dig! Även kvällstider är möjligt.

KONTAKT:

Mobiltel: +358 (0)457 34 50 450
E-post: info[at]leader.ax
Besöksadress:
Ålands Landsbygdscentrum, Jomalagårdsvägen16
Postadress: PB 229, AX 22101 Mariehamn

 

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev?
Läs mer här! »